Ung Svensk Form är en arena för ung, svensk design som uppmärksammar behovet av att skapa kreativt inom designarbetet. Om att tro på sin idé och genomföra den. Att våga leka, pröva och undersöka fritt, utan krav på anpassning till marknaden.  

Många av projekten i årets upplaga tar avstamp i den pågående klimatdebatten och undersöker på olika sätt hur vi kan leva mer resurssnålt och hållbart. Ett exempel är Sigrid Schiøtz Olsens kollektion Bike to Ski (and everything in between). En serie multifunktionella sport- och fritidskläder som med kreativa lösningar och avtagbara delar enkelt kan anpassas till olika sporter. Form och funktion är utvecklade utifrån den kvinnliga kroppens former och rörelsemönster, något som sällan ses i sammanhanget.  

Omtanke om människan är ett annat tema som bl a märks i projektet Meno Clininc, ett nytt patientrum för gynekologbesök. Ett besök hos gynekologen kan vara en obehaglig erfarenhet såväl fysiskt som psykiskt och utifrån patienters berättelser har Matilda Karlsson tittat på flödesmönster och gestaltat rummets delar för att skapa en så trygg och bekväm miljö som möjligt. 

Intresset och kanske behovet av att vara i naturen har ökat de senaste åren - något Mårten Tovle har undersökt i sitt projekt Sports Cabin - hur kan vi i ett hus inte bara kan se ut i naturen utan också uppleva den inifrån? Genom att i skissen vända på perspektivet och rita huset inifrån och ut, och använda naturliga byggnadsmaterial som kalksten och furu för att bära strukturen, förskjuts gränserna mellan ute och inne.  

– Mångfalden av uttryck, tekniker och berättelser är stort i årets upplaga av Ung Svensk Form, vilket bjuder in besökaren att reflektera över vad design kan göra för människor och samhällen i dag. Jag är både glad och stolt över att utställningen snart kan möta sin publik på Form/Design Center i Malmö där den allra första omgången av utmärkelsen såg världens ljus redan 1998, säger Mats Widbom, vd Svensk Form  

 Stipendier  

Till Ung Svensk Form är flera attraktiva stipendier knutna. Nya stipendiegivare 2021 är Ericsson och Massive Entertainment vilka kompletterar de sedan tidigare befintliga stipendierna från IKEA, Lammhults Möbel, Kvadrat, Arvet och Stiftelsen för Garverinäringens Främjande.