Textildesigners brukar inte medverka vid utformandet av fasader, utan textilier designas för interiörer och används ofta för att förbättra de akustiska kvaliteterna. Exteriör och interiör har här bytt plats, och textila material har applicerats på ett oväntat sätt i urban miljö, där metaforer för gardinen och mattan har använts i designarbetet.

Idag designas ofta husfasader för att vara perfekta, och fasadmaterial byts ut i förtid trots att materialen egentligen har längre livslängd. De textila modulerna kan placeras på fasader för att lappa temporärt eller täcka permanent. Här kommer istället det ”icke-perfekta” och oväntade in som textila störningar i det visuella stadslandskapet för att förändra synsätt på fasadmaterial och visa på hållbara alternativ. I utställningen ställs också frågan om vad textil arkitektur är och kan vara, och exempel visas på olika tolkningar, som projekt av design studion Inside Outside | Petra Blaisse och arkitektkontoret Kengo Kuma and Associates.

Utställningen är ett resultat av ett konstnärligt forskningsprojekt, ”Urban materialitet – mot nya samarbeten i textil design och arkitektur”, finansierat genom Vetenskapsrådet/Konstnärlig forskning, som pågår från 2016 till 2019. Projektet är förlagt till HDK – Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.

Deltagande forskare

Kristina Fridh – arkitekt, tekn. dr, forskare, HDK – Högskolan för design och konsthantverk.
Margareta Zetterblom – textildesigner, fil. dr, forskare och universitetslektor, Textilhögskolan, Högskolan i Borås.
Paula Femenías – arkitekt, docent och forskare, Byggnadsdesign, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola.

Läs mer om projektet

Ladda hem utställningskatalogen som PDF här>>.