Med handen som utgångspunkt har uppgiften för studenterna på kandidatprogrammet i industridesign vid Lunds universitet varit att ta fram en första idé till ett valfritt handhållet föremål.

Syftet med kursen var att lära sig hur man kan arbeta med olika designprocesser för att komma fram till en produktidé. Färdigheter som har lärts ut under andra kurser så som skissning, 3D-modellering, illustrationer och modelltillverkning inkluderades i processen tillsammans med marknadsrelaterade aspekter som användar- och varumärkes- undersökningar, målgruppsdefinitioner, samt övning i presentations- och kommunikationsförmåga. Kursen introducerar även olika sätt att planera, organisera och genomföra en designuppgift och dessutom presenteras problemlösningsmetoder. I processen har studenterna tittat tillbaka historiskt, genomfört marknadsundersökningar och analyserat trender. De har gjort skisser och byggt pappmodeller för att slutligen skapa en prototyp.

Trots den gemensamma utgångspunkten ser slutresultatet olika ut för alla. Det är en spegling av designern bakom och de influenser som kommit att påverka dem under arbetets gång. Som besökare får du en insyn i designprocessen och en möjlighet att följa projektens utveckling. Vissa lösningar stannade vid en idé och skiss medan andra utvecklades till något helt annat än den ursprungliga idén.

Utställningen har kommit till på studenternas eget initiativ.