Vilken klimatpåverkan har våra möbler på klimatet? På ett par korta år, fram till 2030, behöver vi halvera mänsklighetens påverkan på klimatet för att nå Parisavtalet. För att lyckas med detta behövs förändringar i allt vi gör, inklusive hur vi inreder och i de möbler som säljs på marknaden. Möbelbranschen måste ta detta på allvar. Tillsammans kan vi göra skillnad.

I utställningen Now or never – 1kg CO2e visas olika möbelmaterial och deras klimatpåverkan. Genom att mäta koldioxidekvivalenter (CO2e) – det mått som används för att se vilken klimatpåverkan en produkt har – kan vi på ett tydligt sätt se att våra val gör skillnad. En enda stol kan motsvara allt från ett par kilo CO2e, till flera hundra.

Jag har länge funderat kring olika möblers och materials klimatpåverkan och hur jag som designer på ett enkelt sätt kan förstå hur mina materialval kan göra skillnad. Att visa varje material motsvarande just ett kilo växthusgasutsläpp hoppas jag gör detta greppbart och tydligt, säger Emma Olbers

Utställningen är gjord av Emma Olbers, formgivare och hållbarhetsstrateg, tillsammans med design- och innovationsbyrån EY Dobermans framtidslabb SALLY, med hjälp från Doconomy, vars 2030 Calculator används till att beräkna materialens klimatpåverkan.