I utställningen presenteras ett urval av examensprojekt på kandidat- och masternivå. Projekten representerar en bredd och lyfter fram studenternas förmåga både till innovativt tänkande och problemlösning som teknisk skicklighet. Urvalet är gjort av Form/Design Center.

Medverkande 

  • Trang Thuy Nguyen
  • Anna-Maria Nilsson & Clara Storsten
  • Moritz Schewe 
  • Nilushi Fernando
  • Karin Ridderstolpe
  • Lukas Albrektsson & Elliot H Skafte
  • Ludvig Karlsson
  • Peder Nilsson
  • Alexandra Fransson
  • Erik Lif