I utställningen tas frågeställningar kring vad som är konst och vad som är design upp. Är en sådan uppdelning relevant, vad syftar den till och vad grundar den sig på? De utställda objekten ställer frågorna och vi får själva ge svaren. Gertie Månssons ”Skål – Vrål” ser ut som ett glas, men går det verkligen att dricka ur? Maj-Lis Agbecks ”Kudde för tröst” är en soffkudde, men det är ju också ett konstverk! Kim Walltin arbetar med förpackningsdesign, men ibland blir förpackningen även det som förpackas. På utställningen finns utrymme för en enorm skaparbredd, men många av verken lägger sig nära den imaginära gränsen mellan vad som är brukbart och det tankevänkande. Och som så ofta när det handlar om multiplar sker det med glimten i ögat.

I samarbete med Mediaverkstaden.