Projektet är ett led i utbildningens arbete med att belysa hållbarhets- och resursfrågor inom modeindustrin, samtidigt som det utgör en kreativ och formmässig utmaning för studenterna. Utifrån enbart återvunnet material, eget eller andras, har studenterna under en veckas tid lyckats skapa en bärbar kreation med känsla.