Mångfalden inom kollektionerna återspeglar den mångfald som finns inom textilindustrin. Studenterna har berört teman som biodesign, textila traditioner, digitalisering och allt däremellan. Den röda tråden genom samtliga kollektioner är de långa och utförliga designprocesser som finns bakom varje textil. Garner har tvinnats i otaliga kombinationer, materialprover har fått slitage testat, textilier har placerats i rum, draperats, tvättats och utvärderats. Den moderna textildesignern behöver ha en stor förståelse för komplexiteten i dagens textilindustri, och god design handlar inte enbart om att skapa spännande visuella uttryck. Att skapa hållbara textilier börjar med bra design och materialval. Processen löper från enskilda fibrer eller en digital skiss, till att i slutändan bli något vi kan röra, känna och använda. Textildesignstudenterna bjuder in er till en utställning där uttrycksfulla färger, mönster, material, former och textila tekniker ger en unik inblick i de textila processerna och vad textil inte bara är, utan kan bli.  

Textilhögskolan – Högskolan i Borås Textilhögskolan är en innovativ miljö med fokus på textil. Här möts kreativitet, kunskap och innovation. Genom ett nära samarbete med branschen och utbildning på grund- och avancerad nivå upp till forskarnivå inom såväl konstnärlig textil- och modedesign som inom teknik, ekonomi och management, utgör Textilhögskolan kärnan för textil- och modesektorns kompetensförsörjning. Den textila utbildningen i Borås har anor sedan 1866 då den Tekniska Väfskolan grundades. Textilinstitutet tillkom 1936 och överfördes till Högskolan i Borås 1982 som en egen institution. I dag heter vi Textilhögskolan vid Högskolan i Borås och har utvecklats till en, även i ett internationellt perspektiv, resursstark utbildningsinstitution inom det textila området. Vi har dessutom fullständiga forskarutbildningsrättigheter inom textil och mode.