Utställningen lyfter frågor så som: Hur kan vi stärka kritikens betydelse inom arkitekturdisciplinen? Vilken roll kan kritiken spela i framtiden? Hur definieras förhållandet mellan kritik och konstnärlig frihet? Kan vi etablera en gemensam nordisk arkitekturkritik? Frågeställningarna är inte nödvändigtvis tänkta att besvaras utan vill istället öppna upp för en debatt om arkitektur och arkitekturkritik i ett nordiskt perspektiv. För att diskutera kvalitet inom arkitektur krävs ett gemenast språk som finner sin form genom kritiken. Jävla kritiker! vill därför skapa en arena för dialog om arkitekturkritikens kvaliteter, möjligheter och framtid. Jävla kritiker! har tidigare visats på Rom for Kunst og Arkitektur i Oslo våren 2020 och på Färgfabriken i Stockholm våren 2021.

 

Läs mer om Jävla kritiker! på projektets hemsida här ››