I utställningen visar vi bland annat kortfilmen Women of Yalla av Ellen Sundgren som tagits fram med anledning av jubileet. Även produkter från kooperativets syateljé kommer visas ihop med bilder och fotografier från Yalla Trappans verksamhet.

Yalla Trappan

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening i Rosengård i Malmö. Idag har Yalla trappan efter 10 år över 40 anställda och tar även emot praktikanter för arbetslivsintroduktion i sina tre verksamhetsgrenar: kafé/catering, syateljé, lokalvård/konferensservice.

Yalla Trappan skapar arbetstillfällen genom att sälja sina tjänster till företag och privatpersoner. De samverkar även med offentlig sektor för att öka förutsättningarna för inträde i arbetslivet för fler kvinnor. Målsättningen är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Läs mer om Yalla Trappan och deras verksamhet här ››