I Maya Strandbergs verkstad växer egenartade skulpturer långsamt fram. Ur en tung, stadig grund strävar de uppåt och under det koncentrerade arbetet med leran väcks en antydan till en egen vilja hos objektet. Som om de själva sökte sin slutliga form, men i sin otillräcklighet misslyckats med att nå idealbilden.

I en ömsesidig påverkan mellan form och yta integreras mönster och strukturer successivt i formen. För betraktaren kan skulpturerna associeras till uppgrävda artefakter, men också förstenade, och på samma gång besjälade, naturformationer. Resultatet är verk som befinner sig i gränslandet mellan det abstrakta och det figurativa.

Utställningens titel är från början namnet på en installation som Mayas mamma arbetade med en tid innan hon gick bort, och som Maya nu lånar av henne. I am sitting here. Are you sitting here too? är också en fortsättning på Mayas projekt Tell me where you are, som bland annat visats på Gustavsbergs Konsthall. Titlarna, satta i kronologisk ordning, bildar en dialog med varandra som antyder en närvaro, ett anrop, en saknad.

Båda projekten berör sorg, och undersöker vår kroppsliga och själsliga förankring i världen. I arbetet med leran bottnar Maya i vetskapen om att den bildats av vittrande berg, att den är en del av jorden. Under arbetets gång iklär sig skulpturerna sakta rollen som både människa och natur.  

Mayas praktik och skulpturerna som visas i utställningen består rent formmässigt av två delar. Dels de organiska skulpturerna, dels de abstrakta, arkitektoniska objekten. De senare är ofta större och enklare i sin form. Linjen är viktig, den ska vara fumlig men distinkt, som blyertsstrecket i en snabb skiss på papper. Dessa får representera världen och platsen som de organiska gestalterna bebor.

Maya Strandberg

Maya Strandberg (f 1981) är uppvuxen i Växjö och är utbildad vid Högskolan för konsthantverk och design, HDK, i Göteborg. Hon avslutade sin master 2009. Numera är Maya bosatt i Stockholm och har sin verksamhet i Ateljéföreningen G-studion i Gustavsberg.

7 x konsthantverk

7 x konsthantverk är en serie med sju utställningar som genomförs under perioden 2020 – 2024 i ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Form/Design Center. Projektet visar, genom skiftande material och uttryck i utställningarna, konsthantverkets bredd och den expertis som konsthantverkaren besitter. Syftet med projektet är att uppmärksamma konsthantverket som en egen konstnärlig disciplin, sprida kunskap om och stärka visningsmöjligheterna för konsthantverk i Skåne.