Det huvudsakliga syftet med kursen är att utforska arkitekturutställningen både som ämne, metod och medium för att främja doktorandutbildning och forskning. Metoden kan användas av forskare inom arkitektur och relaterade områden för att sammanföra kritiska studier med samhälleliga frågor samt kommunicera kunskap både inom och utom den egna disciplinen.

Genom att gestalta utställningsaffischer för fiktiva arkitekturutställningar har doktoranderna sammanvävt den teoretiska delen i sitt eget avhandlingsarbete med samtida frågeställningar inom arkitektur och samhällsutveckling. På Form/Design Center presenteras de 16 studenternas färdiga posters tillsammans med en kontextualiserande kommentar av kursledarna.