”Earth Overshoot Day” för Sverige 2018 passerades den 28 mars, det vill säga det datum då vi i detta land har uttömt naturens budget för året. I år kommer det dessutom sannolikt att vara det hetaste året sedan man började föra väderstatistik. Vi står med andra ord inför enorma utmaningar när det gäller globala klimatförändringar.

Livsmedelsproduktion och distribution har blivit en global fråga. Med globaliseringen av handeln och med användning av fossila bränslebaserade transportsystem finns det inga geografiska begränsningar på livsmedelsmarknaden. Mycket av vår mat produceras i stora produktionsenheter och transporteras längre och längre avstånd.

Kan vi leva utan några av de system och produkter som vi har blivit vana vid och lite tar för givet? Hur kan vi leva hållbart baserat på lokala cykliska resursflöden?

Med detta som utgångspunkt har masterstudenter vid Industridesignskolan i Lund tagit fram designkoncept kopplat till mat och livsmedel i en lokal kontext.

Läs mer >> www.schoolofindustrialdesign.com