Bopriset är en del av Boinstitutets arbete för att lyfta fram hyresrättens betydelse för en fungerande bostadsmarknad med en mix av olika boende- och upplåtelseformer. Priset ska uppmärksamma och premiera ett byggande och en boendemiljö som inte har byggnaden i sig som mål, utan ser sambandet mellan hem, hus och kvarter samt som erbjuder alla, oavsett inkomst, ett vackert hem i ett kvarter eller område, med liv mellan husen.

Bopriset ska belöna ett kvalitativt och attraktivt bostadsbyggande för alla, ett byggande eller satsningar som skapar liv och aktivitet mellan husen och i kvarteren/området samt exempel på en lokalt förankrad och nytänkande bostadspolitik, lokala samarbeten och bostadsprojekt för ett inkluderande samhälle.

Juryn

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö
Moa Andersson, verksamhetsledare, Boinstitutet
Li Pamp, programledare och journalist
Viktoria Walldin, antropolog, White arkitektbyrå
Erik Stenberg, lektor på KTH samt expert på miljonprogrammet
Peter Majanen, grundare av strategi- och analysföretaget Quattroporte

Juryns 10 toppkandidater:

Allmänna vägen
I den brokiga miljön utmed en av Göteborgs allra äldsta gator har Familjebostäder byggt 25 nya hyresrätter, ritade av Liljewall arkitekter, som är moderna men samtidigt historiskt förankrade i omgivande byggnader.

Aspö Eko-logi
Kommunala Skövdebostäder har skapat en ny stadsdel med fokus på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet där stad och land möts. En mix av bostäder blandat med gård med djur, koloniområde, natur, sjöar och en förskola samt gemensamma aktiviteter för de boende.

Cykelhuset Ohboy!
Arkitekt- och byggherrefirman Hauschild + Siegel har med ett urbant nytänk tagit fram en byggnad som både är hotell och bostäder, där det ska vara enkelt att leva grönt och smart, och där cykeln enkelt parkeras utanför din dörr.

Drottninghög
Ett klassiskt miljonprogram i Helsingborg i behov av förändring, där kommunala Helsingborgshem gjort renovering och upprustning och där dialog med boende och lyhördhet varit centralt i processen.

Egnahemsfabriken
I Egnahemsfabriken på Tjörn får husbyggare möjligheten att genomföra sitt husbyggnadsprojekt i ett sammanhang där det finns resurser och stöd, samt tillfälle att dela sin kunskap med andra.

ETC Bygg
ETC Bygg ska uppföra klimatsmarta hyreshus i trä genom Sveriges största crowdfunding-kampanj, där huset och hyrorna som de boende har är säkerheten. Allt ETC Bygg gör i form av ritningar, byggerfarenheter och avtal publiceras öppet på projektets sajt.

KTH Live-In Lab
KTH Live-In Lab har startats för att råda bot på trögheten när det gäller att ta in nya tekniska lösningar i byggsektorn. Plattformen gör det möjligt för företag, forskare och studenter att göra undersökningar baserade på aktuell boendedata.

Oskarsgatan Kvarteret Ormen
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping av Sandell Sandberg arkitekter. Hyresrätter, stadsvillor, i en skala tydligt anpassad till platsen med en blandning av material och avvägd färgsättning där rummen mellan husen blivit definierade på ett mänskligt sätt.

Nyhem
Nyhem levererar byggsystem till byggherrar och organisationer som vill bygga billiga och energieffektiva lägenheter för att bättre skapa förutsättningar för alla att bo, oavsett inkomst, bakgrund eller förutsättningar.

Örebromodellen
En modell för markanvisning med juridiskt hållbara krav på nybyggda lägenheter med överkomliga hyror. Modellen är anpassad till marknadens funktion och är möjlig att införa i alla kommuner – med dagens lagstiftning.

 

Om Boinstitutet
Boinstitutet ska vara det sammanhang och den scen där framtidsfrågorna om ett socialt hållbart boende, bostadsmarknad i balans och en bostadspolitik för alla diskuteras, där ny kunskap och nya idéer formuleras samt där människor från ett brett politiskt och idémässigt spektrum kan mötas. Boinstitutet startades våren 2017, och är ett initiativ från Hyresgästföreningens Riksförbund.

Om Josef Frank
Josef Frank hade i sitt arbete som arkitekt, i både Tyskland och Österrike under förra seklet, idéer som är minst lika aktuella idag. Han betonade kvalitet och inte kvantitet i bostadsbyggandet och han såg ett bra boende för alla som avgörande för ett socialt, ekonomiskt och även politiskt hållbart samhälle.