SPOK Punkt är ett koncept inom produktionsplattformen SPOK och fungerar som en fysisk mötesplats med syftet att sammanföra lokala tillverkare och formgivare. Här ges exempel på den materialkunskap som finns ansluten till SPOK. Det sker genom fyra möbelgrupper framtagna av SPOK genom ett nära samarbete med tillverkare från de första regionala hubbarna att ansluta till plattformen. Västra Götaland, Halland, Blekinge och Skåne representeras här genom möbler i olika material och tekniker producerade av tillverkare listade på SPOKs digitala plattform.

Möblerna är framtagna utifrån SPOK-metodiken, en form för ”baklängesmetod”, där formgivning följer tillverkning och produceras lokalt inom de SPOK-anslutna hubbarna. Tillsammans representerar de SPOKs närvaro i landet och synliggör de tillverkningsmöjligheter som finns inom de olika länen.

I entréhallen på Form/Design Center kan besökare slå sig ner och ta del av historien bakom varje objekt med fokus på tillverkarens specifika kunskap och hantverksskicklighet.