SPOK är en rikstäckande digital plattform för hållbar produktion och konsumtion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. Form/Design Center leder utvecklingsarbetet med hjälp av ett nätverk av självgående regionala hubbar runt om i landet.

Motivering:
"SPOK är en levande plattform som kontinuerligt formas av och utvidgas genom sina användare. Genom att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter på detta sätt skapas nya erfarenheter inom tillverkningsindustrin, som i sin tur kan leda till nya innovationer - vilket breddar vad gestaltad livsmiljö kan vara. Arbetet rymmer en långsiktig och medveten avvägning mellan olika perspektiv och värden för en hållbar framtid, en mer lokal och resilient ekonomi samt stärkta lokala sociala nätverk. SPOK väcker aktuella frågor om hållbar tillverkning, produktion och konsumtion, och skapar genom samverkan inom tillverkningsbranschen rum för nya, innovativa lösningar. Plattformen bygger på hantverk och kunskapsöverföring, vilket rimmar väl med årets konferenstema. Genom sitt arbete skapar SPOK en rörelse som likt en snöboll inkluderar allt fler i syfte att stärka arbetet med gestaltad livsmiljöer runt om i hela landet".

Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd genomför årligen en gemensam konferens om gestaltad livsmiljö på ArkDes i Stockholm. Konferensen riktar sig till de som arbetar inom området på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör.

Om SPOK
SPOK är grundat och utvecklat av Jenny Nordberg som också är kreativ ledare. Initiativet lanserades i februari 2016 i Skåne. SPOK har genomförts med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Länsstyrelsen Skåne och Tillväxtverket. SPOK Sverige har sin utgångspunkt från Form/Design Center i Malmö som är huvudman för projektet med Anna Gudmundsdottir som projektledare.

Läs mer om SPOK:
https://s-p-o-k.se