I projektet ingår såväl ett studiebesök med workshop på Form/Design Center som eget arbete under slöjdlektionen under terminen. Resultaten sammanställs i en utställning på Form/Design Center. Slöjdcraft ingår som en valbar aktivitet inom Skapande Skola och erbjöds 2015 till skolor i Malmö och 2016 till skolor i regionen. Projektet genomförs med stöd från nämnden för hemslöjdsfrågor.