Region Skånes designpris har instiftats för att premiera god design av vara, funktion eller tjänst som är av betydelse för regional utveckling. Priset uppmärksammar designdisciplinens betydelse för hållbar utveckling och lyfter fram goda exempel som kan inspirera och motivera. Priset vill uppmuntra, engagera och bidra till det offentliga samtalet om designdisciplinernas betydelse för hållbar utveckling i Skåne.

Prissumman består av ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor. Designpriset tilldelas den eller de som genom sin designinsats på bästa sätt tillför kvalitéer och värden till sina användare och som direkt eller i förlängningen medverkar till hållbar utveckling i Skåne. Designinsatser som genomförts under senaste året ges företräde. Flera insatser kan premieras vid samma tillfälle.

Juryn består av representanter för Form/Design Center, IKDC - LTH, Region Skåne och utsedda praktiker.

Nominera till Region Skånes Designpris

Vill du nominera någon till priset? Fyll i formuläret på region Skånes hemsida och berätta vem du tycker ska vinna. Kom ihåg att motivera ditt förslag. Sista dagen att nominera är den 14 februari 2024.

Nominera här