Designers lämnar in förslag på 1–2 st önskade mentorer, baserade i Öresundsregionen. Form/Design Center agerar förmedlare mellan adepter och mentorer, undersöker möjligheten för lyckade matchning och initierar därefter kontakt dem emellan. Ett begränsat antal mentorpar matchas inom ramen för mentorprogrammet 2022. 

Mentorprogrammet löper under perioden 1 nov 2022–30 apr 2023 (6 mån). Under denna period åtar sig adept och mentor att självständigt träffas vid minst tre möten (fysiskt hos mentor alt. digitalt via t.ex. Zoom/Teams) samt att hålla viss löpande kontakt via telefon eller mail. 

Adepter och mentorer deltar i programmet utan arvode. 

Deltagare 2022–2023

Följande adepter och mentorer är matchade för 2022 års program:

Ebba Lindgren + Lisa Vaccino, Åkestam Holst

Carl-Ludvig Svensson + Magnus Göransson, IBM iX    

Linnea Khalil, Pampas + Lina Andersson, Lite Kalabalik & Garbergs Malmö

Mikaela Nordlund, Mikas ateljé + Cecilia Lundgren

My Zetterquist Helger + Jenny Grettve

Varför mentor?

En mentor är en erfaren professionell förebild som delar med sig av sina erfarenheter och ger dig råd och hjälp för din personliga och professionella utveckling. Genom en mentor kan du få stöd, konkreta tips, synpunkter, uppmuntran och ökat självförtroende. 

En mentor är användbar var du än befinner dig i din karriär. Oavsett om du står i startgroparna till karriären, står inför ett vägskäl och funderar på ny inriktning, eller vill ta ett nytt steg på karriärtrappan, kan en mentor vara till stor nytta. Bara att bolla tankar och funderingar med en utomstående person kan vara ovärderligt. Dessutom har du chans att få tips och råd från en person som redan har vandrat längs den väg du ska gå – någon som redan har gjort misstagen och dragit lärdom av dessa. 

Du som adept bör leta efter någon som du respekterar professionellt och som har haft framgång i sitt område och som förkroppsligar de professionella egenskaper du arbetar för att uppnå. En mentor behöver inte vara designer själv, utan kan vara en person kunnig inom exempelvis försäljning, marknadsföring, ekonomi, produktion eller liknande.

Citat från tidigare deltagare

”Jag ville träffa någon som drivit bolag i samma nisch som mig fast med större erfarenhet. Att träffa likasinnade personer är alltid givande då det ofta är ensamt som designer och egenföretagare. Jag älskar att få ta del av andras erfarenhet, insikter och kunskaper.”

/ Ida Rosengren Tengvall, POW Studio (Adept)  

”I början av min karriär kunde jag själv uppleva en oro inför framtiden. Därför ville jag gärna kunna vara det stöd som jag själv saknade som ung i den kreativa branschen. Fint att kunna dela med sig av information som man själv fick kämpa för att få.”

/ Ulrika Kestere (Mentor)

”Vi tror på ett livslångt lärande och utbyte av erfarenheter. När mentorsprogrammet presenterades kändes det spännande att söka och delta förutsättningslöst.

Att möta och samtala kring branschfrågor med en erfaren kollega, som vi förmodligen kanske inte hade träffat annars, har varit väldigt kul och givande.”

/ Nina och Johan Kauppi, Kauppi & Kauppi (Adept)

“I was a bit lost and struggling in my career as an independent designer, and eagerly needed advice from a professional in the industry. Someone who was willing to share his/her precious experience to enlighten and inspire me. 

For me, the mentor program was such a pleasant experience and it even exceeded my expectations. It has been an honour to get to know my mentor, who has been so patient with me and generous to share anything she knows. We have established a wonderful friendship too! 

What has been most valuable to me is the opportunity to extend my network, and to get to know someone that I look up to in the same industry. A great opportunity to learn from the master. I would be so happy to recommend all young designers to participate in this program!”

/ Jingbei Zheng (Adept)

”Jag sökte till Mentorprogrammet som nyexaminerad designer för att få tips angående att starta upp min egen verksamhet som formgivare i Malmö. Mötena med min mentor var upp till mig att planera inför. För att utnyttja tillfällena på rätt sätt la jag upp en övergripande plan inför varje möte med praktiska frågor eller teman som vi utgick från. 

Jag är väldigt nöjd med min mentors bemötande och vägledning genom praktiska tips och bra snack om livet som designer generellt. Genom min medverkan har jag fått en större förståelse av vad det innebär att verka inom designbranschen och i förlängningen har det även lett till ett större kontaktnät i Malmö. 

/ Pia Högman (Adept)