Forskningsnätverket Urban Arena vid Lunds universitet (LU) och Akademiska Hus samarbetar för att utveckla framtidens studentbostäder med sikte på mer hållbara sätt att leva och studera i staden. För att uppnå detta samarbetar båda parter för att skapa LU Living Lab – en testbädd för forskning om studentbostäder och social hållbarhet. Testbädden är en del av Akademiska Hus planerade studentbostäder Cassiopeia, som kommer att byggas på en tomt belägen mellan LTH och Ideon i Lund under perioden 2023-2024.

LU Living Lab kommer att bestå av ett femvåningshus (2 100 m2) med olika typer av lägenheter – både enskilda lägenheter och klusterlägenheter – för ett 60-tal hyresgäster, ett 100 m2 stor flerfunktionsyta på bottenvåningen samt utomhusytor; två gårdar, gång- och cykelförbindelser mellan byggnaderna. LU Living Lab kommer att börja fungera som en testbädd 2025, då studentbostaden Cassiopeia beräknas stå klar för inflyttning. Svenska och internationella studenter samt gästforskare kommer att vara Cassiopeias hyresgäster. Visionen är att även andra grupper i samhället skulle kunna bedriva meningsfulla aktiviteter tillsammans med boende i Cassiopeia på en gemensam mötesplats och utomhusytor.

Fokus på social hållbarhet: gemenskap, hälsa och välbefinnande

I Sverige påverkar oönskad ensamhet och social isolering den psykiska hälsan och välbefinnandet negativt för unga vuxna, inklusive universitetsstudenter. Brist på bostäder till rimliga priser, segregation och polarisering är andra aktuella samhällsutmaningar. En del av Akademiska Hus uppdrag är att utveckla befintliga studentbostäder och bygga nya studentbostäder på nationell nivå. LU Living Lab kommer att ge en arena för att utveckla olika interventioner och testa innovationer som syftar till att främja gemenskap, hälsa och välbefinnande med potential att motverka de tidigare nämnda samhällsutmaningarna.

Bidra till LU Living Labs samskapande process

Forskare, universitetsstudenter, organisationer inom offentlig och privat sektor samt civilsamhällets organisationer kommer att vara nyckelaktörer för att ge input för att utveckla framtidens studentbostäder. Kontakta oss och gå med i vår samskapande process som initialt syftar till att ta itu med följande fråga: Hur kan framtida studentbostäder omformas och utvecklas för att öka hyresgästernas välbefinnande och samtidigt bidra till mer beboeliga, rättvisa, inkluderande och attraktiva stadsdelar?

Kontaktperson

Ivette Arroyo, Projektledare, LU Living Lab, Urban Arena, Lunds universitet

E-mail: ivette.arroyo@abm.lth.se  │ Tel: +46 73 992 7678

 

Med finansiering från

Vinnova