Sverige har flest ensamhushåll i världen. Samtidigt finns ett skriande behov av bostäder, inte minst trygga studentbostäder till en rimlig kostnad. En ohållbar situation som bland annat leder till ensamhet och stress. Att bygga bort bostadsbristen kostar och tar tid – så varför inte sänka trösklarna och ta vara på utrymmena i våra befintliga bostäder?

Ett tak är en bostadstjänst för den som söker delat boende med trygghet och trivsel i fokus. Det är en digital matchningstjänst utvecklad tillsammans med och för i första hand seniorer (55+) som har plats över i sin bostad och studenter (18+) som behöver boende på studieorten. Med en paketlösning matchas hyresgäst/hyresvärd utifrån önskemål och behov, ett första möte ordnas och ett hyreskontrakt. Hyra och deposition hanteras via en betalningslösning. En win-win situation uppstår i möten över generationsgränserna.

Grundarna Ann Edberg & Anna Söderberg träffades på en masterkurs på Openlab, där de bland annat studerade metoder och verktyg för innovationer som möter den växande stadens utmaningar. Deras olika utbildningsinriktningar och erfarenheter kompletterade varandra och bidrog till fler dimensioner och bättre lösningar. Utifrån en gemensam värdegrund vill de arbeta affärsmässigt med social hållbarhet och resurseffektiva lösningar. Deras lösning efterfrågas även av vana uthyrare. Användarvänliga digitala lösningar för ovana användare förbättrar upplevelsen för alla.