Anmälan av programpunkter sker via Southern Sweden Design Days hemsida (1 nov–15 jan). Deltagare kan anmäla valfritt antal programpunkter. Obs! Varje programpunkt måste anmälas var för sig.

Anmälningsprocess

Southern Sweden Design Days är ett inkluderande evenemang och det sker ingen urvalsprocess. Form/Design Center går igenom alla programpunkter som skickas in och återkoppling sker senast 4 veckor efter anmälan. Efter att ha mottagit formell bekräftelse erhåller deltagare inloggningsuppgifter och vidare instruktioner om hur man färdigställer sin programpunkt på hemsidan. Vi skickar även en faktura för anmälningsavgiften. Anmälan är slutgiltig först när anmälningsavgiften är betald.

Anmäl dig här