Inom yrkeskåren såväl som bland designaktörer och politiker lyfts behovet av att organisera designbranschen genom en nationell yrkesorganisation. Designkåren är till skillnad från exempelvis arkitekter (Sveriges Arkitekter), konstnärer (Konstnärernas Riksorganisation, KRO) och illustratörer/grafiker (Svenska Tecknare) en oorganiserad kår. Det finns inget renodlat fackförbund eller nationell yrkesorganisation som står upp för designers yrkesroll, arbetsvillkor och driver kårens intressen gentemot politiker, beslutsfattare, arbets- och uppdragsgivare.

Form/Design Center har sedan många år arbetat med branschfrämjande insatser inom design och har en nära relation med designutövare i södra Sverige. Det finns en stark kollegial anda inom designkåren och en vilja att samlas kring gemensamma frågor för att tillsammans åstadkomma mer. Mot bakgrund i detta och att vi upplever att efterfrågan på en organisering av branschen är större än någonsin, vill vi undersöka hur Form/Design Center kan bidra till att en yrkesorganisation för designers ska komma på plats.
 

Anmäl dig kostnadsfritt här


OBS: Glöm inte att avboka din plats om du inte kan komma. Vid utebliven närvaro faktureras en no show-avgift à 150 kr per person.

Om Ornamo

Ornamo Art and Design Finland grundades 1911 och är den äldsta branschorganisationen för yrkesverksamma designers i Finland, med mer än 3 000 medlemmar. 

Ornamo ger röst, gemenskap, stöd och nätverk för professionella designutövare och hjälper dem i olika skeden av sina karriärer att uppnå en brett respekterad och erkänd yrkesidentitet. Medlemmarna i Ornamo är aktiva inom industri-, service- och strategisk design, UX/UI design, mode, textil- och möbeldesign, inredningsarkitektur, konsthantverk och textilkonst samt forskning inom design och designföretag.