Varvsstaden bildar en viktig del av Malmös utvecklingshistoria och har ingått i flera generationer Malmöbors liv och vardag. Varvet var en del av Malmös identitet och hade även stor påverkan på Malmös kultur. Malmös industriella förflutna finns inbäddat i Kockums gamla byggnader, och de råa, gedigna och patinerade materialen berättar alla historien om platsens tidigare liv. Därför är det både viktigt och nödvändigt att de olika materialen tas på allvar. För att kunna skapa en ny hållbar stadsdel och samtidigt bygga vidare på Varvsstadens historia och identitet är det logiskt att nyttja potentialen i de stora materialresurser som området redan är försett med. Varvsstaden AB har därför låtit utarbeta en dokumentsamling bestående av tre delar; Kompass, Idékatalog och Materialkatalog.

Att nyttja befintliga material
Den här utställningen tar avstamp från Idékatalogen vars syfte är att ge en inblick i de många möjligheter som finns till att återanvända befintliga material inom framtida projekt. Idékatalogen tydliggör vilken värdefull resurs materialen utgör eftersom de kan generera nya affärsmöjligheter, skänka området en unik karaktär och bespara miljön stora mängder CO2-utsläpp. Idékatalogen ger även en överblick över de vanligast förekommande materialslagen som finns i Varvsstadens olika befintliga byggnader (betong, tegel, glas, stål och trä). Ett helt nytt grepp inom stadsomvandling är att dessa material betraktas som Varvsstadens Materialbank, vilken möjliggör att olika lämpade material bildar nya resurser via återvinning, återbruk eller upcycling inom den framtida stadsdelen.

Evenemanget är gratis och ingen föranmälan krävs. Dryck och lättare förtäring serveras från 17.30.

OM ABAR
Sveriges Arkitekter Skåne anordnar regelbundet ABAR – kvällar med mingel och föreläsningar på Form/Design Center. Målsättningen är att erbjuda medlemmar en plats att mötas, diskutera och fördjupa sig i ämnet arkitektur; inredning, landskap, hus och stadsbyggnad.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter Skåne
KOSTNAD: Gratis