11.00 – 11.45
DESIGN TALK
Christel Brost och Helena Ondrus samtalar om vad flytten till Niagara innebär för två designprogram på Malmö högskola.

12.00 – 12.45
Grafisk design, Malmö högskola
Föredrag av professor Martin Farran-Lee.

13.00 – 13.45
Produktdesign, Malmö högskola
”Från idé till produkt”.
Studenterna presenterar sina projekt.

14.00 – 14.45
Arkitekturskolan, Lunds universitet
”Vår arkitektur”
Viktor Nyman berättar om projektet Den sociala bron
Lucy Roth berättar om projektet Till Fots – yttre och inre vandringar genom Malmö

15.00 – 15.45
Landskapsarkitektur SLU Alnarp
”I huvudet på en landskapsarkitekt”
Studenter håller en presentation om vad landskap är, vad deras utställning berör och varför de brinner för det.

16.00 – 16.45
Visuell kommunikation, Malmö högskola
Studenter presenterar utbildningen och sina examensprojekt.

17.00 – 17.45
Industridesignskolan, Lunds universitet
”Hur löser du problem?”
Studenter presenterar utbildningen och sina examensprojekt.