Om en önskan att stödja och utveckla nya gemenskaper; det handlar om medborgarengagemang, om att involvera invånarna i stadens utveckling. Men också om att urbana gemenskaper kan bidra till en minskad segregering där människor kan känna ökad samhörighet med varandra, något som bidrar till en social och hållbarutveckling.

Ett av fyra seminarier arrangerade av Form/Design Center med stöd av Kultur Skåne. Vad händer i Skåne, hur kan vi tillsammans bidra till en bra livsmiljö och hur kan vi ta tillvara kunskaper och engagemang från praktiker, forskare och de som bor och verkar i vår region?

I samtalet under förmiddagen som leds av Lars Mogensen deltar:

Caroline Tandefelt, miljövetare och en av initiativtagarna till Gatukraft Lindängen som via de boende arbetar med att utveckla sin närmiljö.

Christer Malmström, professor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet och driver samtidigt egen verksamhet - Malmström och Edström i Göteborg. Just nu bland annat med bostadsprojektet Viva, om framtidens boende.

Ola Gustafsson, Gehl Arkitekter, Köpenhamn. Gehl Arkitekter har just avslutat en nordisk studie om nya urbana gemenskaper.

Magnus Johansson, lektor i Miljövetenskap, Malmö högskola och verksamhetsledare för Mistra Urban Futures plattform i Malmö med fokus på social hållbarhet.

Eftermiddagen leds av Caroline Dahl, verksamhetsledare för Tankesmedjan Movium och kommer att handla om HUR och där vi i mindre grupper diskuterar hur man konkret kan arbeta för urbana gemenskaper? Vi kommer förbereda några exempel som underlag för diskussionerna men ser gärna att ni tar med projekt där ni själva är engagerade.

VAR: (Teatern, Ystad) OBS! Ändrat till Ystads Konstmuseum
NÄR: 18 oktober kl 9.30-16
KOSTNAD: Ingen kostnad, men om du anmäler dig och sedan inte dyker upp tar vi ut en avgift om 300 kr.
ANMÄLAN: Anmäl dig här innan 14 oktober »

MED STÖD AV Region Skåne

I SAMVERKAN MED Mistra Urban Futures, Tankesmedjan Movium, Mötesplats Social Innovation och Ystads kommun.

TACK TILL Centrum för fastighetsföretagande, Kommunförbundet Skåne, Skånskt bostadsnätverk, och Sveriges Arkitekter.

ÖVRIGA SEMINARIER I SERIEN:
Stadsutveckling ur ett invånarperspektiv, Malmö, 29 september »
Kvalitet/Kvantitet, Helsingborg, 25 november »
Designprocesser, Kristianstad, 6 december »