Pandemin har slagit hårt mot grafiska formgivare och för många utövare blev det tydligt att det saknades skyddsnät och att deras arbete inte alltid värderas högt. Sektionen för grafisk form och design inom Svenska Tecknare bjuder in till ett öppet samtal där medlemmar och icke-medlemmar får möjlighet att träffas – både fysiskt och digitalt – för dela erfarenheter och diskutera vilka åtgärder som fältet är i behov av i framtiden.

Ett möte över stadsgränserna

I Stockholm sker sammankomsten på Westmanska Palatset och leds av Tecknarens chefredaktör Maina Arvas och i Malmö välkomnas deltagare till Form/Design Center under ledning av Linda Holster, brand curator och projektledare på Holster Green Studio. Samtidigt kan den som vill följa mötet digitalt och även delta i diskussionerna där. Samtalet är öppet både för medlemmar och ickemedlemmar i Svenska Tecknare. Allt för att så många inom fältet för grafisk form ska kunna komma till tals och dela med sig av sina erfarenheter och kunna lära av varandra!

– Det är deltagarna som kommer att stå i fokus och målet är att vi ska kunna ha ett samtal som drar nytta av kraften i mångas röster och erfarenheter. Det täcker in alla som vill delta i hela Sverige och har verkligen potential att bli ett starkt forum där formgivares röster kan höras, säger Daniela Juvall i sektionen för grafisk form och design.

– Vi har satsat på tekniken för underlätta för flera ska kunna mötas. Samtidigt blir det informellt möte med möjlighet till samtal i mindre grupper, fortsätter Pontus Dahlström, sammankallande i sektionen.

Träffa sektionen för grafisk form och design

Sektionen för grafisk form och design har en ny sammanställning och under mötet kommer även de att presentera sig och sina ambitioner för sektionens arbete inom Svenska Tecknare. Sektionen består av Pontus Dahlström, grafisk formgivare och illustratör, Daniela Juvall, grafisk formgivare och art director, Sepidar Hosseini, grafisk formgivare och art director och Michaela Green, koncept- och grafisk formgivare.