Rakkan är en namnstämpel som traditionellt används i Kina och Japan och som vanligtvis skärs i mjuk sten. Kvällens inspiratör Andreas Falk har valt att utforska hur dessa stämplar kan överföras till trä. Han kommer att berätta om stämpelns rötter – de kinesiska och japanska tecknens ursprung och uppbyggnad samt om hur träsnitt kan användas för ändamålet som namnsigill och t ex exlibris.
 

Andreas använder små varianter av s k getfötter, om du har minigetfötter eller trägravyrstål med ca 1 – 4 mm bredd får du gärna ta med detta. Annars finns täljknivar för utlåning.

 

Rakkan_ Andreas Falk

STADEN MALMÖS HEMSLÖJDSFÖRENING

Staden Malmös Hemslöjdsförening vill sprida kunskap om hantverkstekniker, kvalitet, beständighet och återbruk.

Föreningen vill berätta historien bakom det traditionella hantverket. De verkar för skapa möten mellan människor i syfte att alla ska få möjlighet att upptäcka skönheten, nyttan och den gränslösa glädjen i slöjden.

Staden Malmös Hemslöjdsförening verkar för att sprida kunskapen om hemslöjd i form av föreläsningar, möjligheten att prova på hantverk och erbjuda handledda fördjupningskurser i historia, teknik och material. De har återkommande inspirations- och prova-på-kvällar, ofta en gång i månaden.

Läs mer om Staden Malmös Hemslöjdsförening »