Välkommen till ett digitalt slöjdhäng* där vi arbetar tillsammans och pratar slöjd. Vi är alltid nyfikna på vad just du gör och kanske inspirerar ditt arbete någon annan! 

* Evenemanget var planerat att hållas fysiskt på Form/Design Center men p.g.a av de nya restriktionerna genomför vi slöjdhänget digitalt. Ni som anmält er till det fysiska evenemanget kommer att få en automatisk återbetalning.

Delta digitalt

Klicka här för att delta. Evenemanget hålls via Zoom.

STADEN MALMÖS HEMSLÖJDSFÖRENING

Staden Malmös Hemslöjdsförening vill sprida kunskap om hantverkstekniker, kvalitet, beständighet och återbruk.

Föreningen vill berätta historien bakom det traditionella hantverket. De verkar för skapa möten mellan människor i syfte att alla ska få möjlighet att upptäcka skönheten, nyttan och den gränslösa glädjen i slöjden.

Staden Malmös Hemslöjdsförening verkar för att sprida kunskapen om hemslöjd i form av föreläsningar, möjligheten att prova på hantverk och erbjuda handledda fördjupningskurser i historia, teknik och material. De har återkommande inspirations- och prova-på-kvällar, ofta en gång i månaden.

Läs mer om Staden Malmös Hemslöjdsförening »