De senaste åren har fler och fler designers av olika anledningar valt att ta kontrollen över produktionen. Vi ser en ökning av studioproduktion och lokalproduktion samt olika experiment med att skapa nya affärsmodeller. Förutsättningarna är också bättre än någonsin med en levande lokalproduktion och olika digitala plattformar för att nå ut. Men hur gör en?

På seminariet pratar vi bland annat om olika försäljningskanaler, prissättning, vem är konsumenten, distribution, misstag att undvika med mera. Seminariet har föregåtts av ett rundabordssamtal med yrkesverksamma designers. Har du egna funderingar som du vill att vi tar upp - hör gärna av dig eller ställ dem direkt vid seminarietillfället. Seminariet är i samtalsform och leds av Jenny Nordberg tillsammans med Claes Rosenberg. Till vår hjälp har vi också en expertpanel.

www.s-p-o-k.se

 

TID: Torsdagen 26.05.16 kl 16-18

KONTAKTmail@s-p-o-k.se