Milano Circolar är ett årligt evenemang som anordnas av Milanos kommun i norra Italien. Här förs samtal, föreläsningar och diskussioner om cirkulär ekonomi, miljö och klimat. Evenemanget är riktat till experter, företag, föreningar och välgörenhetsorganisationer m.fl som vill lära sig mer om om att arbeta mer cirkulärt och hållbart.

Under programpunkten Urban Manufacturing Communities And Visions Towards Circularity kommer Anna Gudmundsdottir, projektledare på Form/Design Center delta för att berätta mer om hur SPOK jobbar för att verka för en utveckling av lokal produktion i Sverige och i förlängningen en mer lokal konsumtion. Medverkar gör även Made in Baltimore (USA), Centre ROG (Slovenien), VORN fashion hub (Tyskland).

SPOK

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en digital plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. Hemsidan synliggör lokala tillverkare och på så vis skapas fler möten och förenklar samarbetet mellan kreativa näringar och industri. Form/Design Center leder utvecklingsarbetet med hjälp av ett nätverk av självgående regionala hubbar runt om i landet som listar lokala företag och tillverkare i sina regioner.