Temat denna gång är Kampen om utrymmet - vem får ta plats i det offentliga rummet? Välkommen till släppmingel med popcorn och läsk, tidskriftsutdelning och samtal om aktuella ämnen med intressanta personer.

Kan man se in i framtiden?

Eric Sandelin och Magnus Torstensson, interaktionsdesigners från Unsworn Industries, samtalar om experimentell stadsplanering - med start kl. 17.

Tidskriften STAD skriver journalistiskt, debatterande och reflekterande om urbana landskap.

TID: Tisdag 17.03 kl. 17-19
PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Movium