En spaning efter begravningsplatsen som en mötesplats mellan liv och död, mellan olika kulturer, mellan då och nu. STADs chefredaktör Titti Olsson samtalar med Carola Wingren och Helena Nordh, båda professorer i land- skapsarkitektur på SLU, om deras pågående utställning På liv och död på Form/Design Center.

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.