Gröna städer är livsviktiga. Men om man bara ser det gröna som något som ska lösa människans problem missar man en grundläggande aspekt i gestaltningen. Lyssna på ett samtal om hur estetiska värden kan gå hand i hand med biologisk mångfald. Skönt eller klimatsmart – måste vi välja? Kvällens gäster är trädgårdsingenjörerna Anna-Karin Ekwall och Malin Hirdman, Skärpa Studio.

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.