LEK MED STADENS GRÄNSER
När man pratar om lek med sociologen Erik Hannerz känner han
sig hemma. Han forskar om subkulturer, som han ser som en lek med identitet i stadsrummet. Erik Hannerz är biträdande lektor och forskare vid Lunds universitet

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: SLU Movium
FÖR VEM: Alla
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen