Samtal om aktuella ämnen med intressanta personer. Kom och mingla och få STAD, popcorn och lemonad.

Vårda medborgarnas engagemang!
Ett samtal om att engagera sig i sin stad med Vlora Makolli, juridikstuderande vid Lunds universitet, samt ungdomsdelegat i FN:s hållbarhetsforum HLPF 2019. Vlora Makolli var en av dem som deltog i det uppmärksammade dialogprojektet Rosens röda matta i Malmö.

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: SLU Movium
FÖR VEM: Alla
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen