Vad kostar det att staden är ur funktion?
Ett samtal med Ulf Silbersky, platspilot, om vad en katastrof verkligen kostar samhället – hur ska man till exempel mäta kulturella och sociala värden?

Kom och mingla och få STAD, popcorn och lemonad!

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: SLU Movium
FÖR VEM: Alla
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen