Nummer 18 2017 har temat Bland blåbärsris och rosor – om det urbana friluftslivet.

Vi bjuder på samtal om aktuella ämnen med intressanta personer. Kom och mingla och få tidskrift, popcorn och läsk!

Stadsplanering på lika villkor
Ett samtal med Gil (Guillermo) Penalosa, MBA, PhDhc, CSP, grundare och styrelseordförande i 8 80 Cities, styrelseordförande i World Urban Parks samt VD för Gil Penalosa & Associates. Gil Penalosa är hedersdoktor vid SLU.

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Movium
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen