Nummer 17 2017 har temat Landskap för levande och döda.
Vi bjuder på samtal om aktuella ämnen med intressanta personer. Kom och mingla och få tidskrift, popcorn och läsk!

Begravningsplatsens roll som offentligt rum
Ett samtal med Monica Sandberg, landskapsarkitekt, Landskapsgruppen, och Helen Båtshake, landskapsingenjör, kyrkogårdsförvaltningen i Helsingborg.

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Movium
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen