Nummer 16  2017 har temat Bortom storstaden – dags att riva murarna mellan stad och land. Vi bjuder på samtal om aktuella ämnen med intressanta personer. Kom och mingla och få tidskrift, popcorn och läsk!

Täta perspektiv på stad och land
Ett samtal om urbanisering med Matthew Pryor, landskapsarkitekt, Associate Professor, University of Hong Kong. Ett samarrangemang med FUSE Talks, SLU.

Samtalet hålls på engelska.

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Movium
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen anmälan