Förväntningarna är höga på medborgardialoger. Men leder de till ökad demokrati?
Nazem Tahvilzadeh, fil dr i offentlig förvaltning och forskare vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka, i ett samtal om metoder för medborgarinflytande.

I direkt anslutning till vårt släpp väcker ArchFilmLund den här gången också frågan: ”Hur ser bostadssituation ut i Kina?” Filmen Shanghai Space visas och Niels Bjørn, stadsplanerare från Köpenhamn med lång erfarenhet från Kina samtalar med filmens producent Nanna Frank Møller.

Filmen startar ca kl. 18:00 och varar i 60 minuter + ca 35 minuters samtal.

TID: 31.05.16 kl 17-19.30
PLATS: Form/Design center
ARRANGÖR: Movium

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.

Illustration(beskuren): Karin Andersson