Nummer 12 har temat Hem ljuva hem. Vi bjuder på samtal om aktuella ämnen med intressanta personer. Kom och mingla och få tidskrift, popcorn och läsk!

Behöver vi verkligen bygga mer bostadsyta i Sverige? Kan vi inte bara omdisponera den vi har?
Christer Malmström, professor på LTH, i ett samtal om hur de bostäder vi har kan byggas om för att passa ett tätare sätt att leva.

TID: 15.03.16 KL 17-19
PLATS: Form/Design center
ARRANGÖR: Movium

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium. Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.