Hur kan industrihistoria förvandlas till framtidsstad?
Du möter Hanne Birk, utvecklingschef för Varvsstaden AB, i ett spännande samtal kring äldre industriområdens utveckling.

Vi bjuder på samtal om aktuella ämnen med intressanta personer. Kom och mingla och få tidskrift, popcorn och läsk!

TID: Tisdag 22.09 kl 17-20
PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Movium
FACEBOOK: www.facebook.com/events

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium. Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.