Dags för Skönhetsrådet att dela ut sitt årliga pris! Syftet med priset är att lyfta fram och sprida kännedom om insatser som gjort och gör staden Malmö vackrare och mer intressant – insatser i form av kreativa skapelser, god gestaltning, insiktsfull planering, enträget arbete, nyskapande idéer.

I samband med prisutdelningen ordnas ett panelsamtal på temat ”Hur skapas en plats för möten, kreativitet och social hållbarhet?”. I panelen får vi bland annat höra Niels de Bruin – landskapsarkitekt på Kragh Berglund och Victoria Percovich Gutierrez – hållbarhetsstrateg på White, Helene Mohlin, VD MINT och Petra Bengtsson, Landskapsarkitekt, Malmö stad. 

Samtalet modereras av konstnären Jeanette Wester och journalisten Lotta Satz från Skönhetsrådet.

SKÖNHETSRÅDET I MALMÖ

Skönhetsrådet i Malmö är en ideell förening som genom diskussion, utredningar, publikationer och utmärkelser verkar för ett vackert och hållbart Malmö. Ändamålet är att väcka och vidmakthålla förståelsen för estetiska värden, kulturmiljöer och miljömässiga möjligheter inom Malmö stad, samt verka för att detta vederbörligen beaktas i såväl allmän som enskild verksamhet.