Det är många designers som har frågor kring hur offentlig upphandling funkar och hur de som designers kan framgångsrikt delta i upphandlingar. För att sprida kunskap kring ämnet arrangerar SPOK ett event kring offentlig upphandling som syftar till att belysa frågan både ur ett designer- och upphandlarperspektiv. Representanter från Visma Opic, Upphandlingsmyndigheten, Region Skåne och Malmö Stad att närvara samt  ett designföretag med erfarenhet från offentlig upphandling. Representanter från Region Skåne, Upphandlingsmyndigheten och Malmö stad kommer att närvara, samt ett gott exempel – ett designföretag med erfarenhet av att vara leverantör i offentliga upphandlingar. Varje talare ges 15 min att berätta om hur man jobbar med upphandling inom sin organisation, efterföljt av workshop/rundabordssamtal där designers och representanter från det offentliga ges möjlighet att samtala utifrån ett antal förutbestämda frågeställningar.

Program

09:00 – 09:15 Välkomnande.
09:15 – 09:30 Introduktion "Vad är offentlig upphandling"?, Jinn Toneri, Visma.
09:30 – 09:45 Erika Pohjanen, Upphandlingsmyndigheten.
09:45 – 10:00 Olle Sanfridsson, Region Skåne.
10:00 – 10:15 Paus.
10:15 – 10:30 Annika Hjort och Victoria Boysen, Malmö Stad.
10:30- 10:45  Niklas Madsen (Superlab).
10:45 - 11:30 Rundabordsamtal.

PLATS: Form/Design Center ARRANGÖR: SPOK FÖR VEM: Designers KOSTNAD: Gratis

Anmäl dig här:

Invajo.com