I Skåne finns det många tillverkande företag och allt fler formgivare väljer att producera lokalt genom direktkontakt med tillverkare. Detta kan i många fall ge en bättre överblick och bidra till att produkter utvecklas snabbare och lättare. Lokalproduktion medför också att det är enklare att följa tillverkningens påverkan på miljö, transporter och socio-ekonomiska faktorer. Men för att sådana samarbeten ska fungera krävs det att tillverkare och designers kan kommunicera med varandra. Så hur gör en?

Anna Gudmundsdottir berättar om de samarbeten som hon genomförde under sitt mastersarbete på Industridesignprogrammet i Lund, då hon jobbade med sju olika tillverkare i Skåne. Hon kommer att berätta om hur hon gick till väga för att utforska processerna och materialen hos de olika tillverkarna; hur en kan hitta möjligheter i begränsningar och hur nyfikenhet kan bidra.

Seminariet är öppet och alla deltagande är välkomna att ställa frågor och dela med sig av sina erfarenheter.