De senaste årens händelser har manifesterat vad vetenskapen länge förutspått: Klimatförändringarna har blivit en uppenbar, glödhet sanning. Klimatet förändras, och detta påverkar planeten. Inverkan av mänsklig aktivitet på planetens ekosystem kan nu tydligt märkas i den globala miljöns tillstånd. Klimatförändringar är inte en eventualitet; det är redan här. 

Det Kongelige Akademi i Köpenhamn har länge fokuserat på att hitta vägar till att minska koldioxidutsläppen i byggnadsprojekt – att restaurera framför att bygga nytt och skapa design som håller. Under en kväll i ledning av hållbarhetsspecialisen Johan Jönsson får du möjlighet att lyssna till ett flertal representanter från Den kunglige Akademin i Köpenhamn och ett fler tal utvecklings- och forskningsprojekt som fokuserat på att hitta vägar att minska koldioxidutsläppen i byggnadsprojekt.

Program

17.00–17.30    
Visning av utställningen

17.30-17.45      
Kvällens moderator Johan Jönsson hälsar välkomna och ger en introduktion och bakgrund till ”De planetära gränserna för arkitektur och design” 

17.45–18.30     
Lera som ett resilient byggnadsmaterial x 3 projekt från utställningen. 

  • Better Building Blocks / Frans Drewniak
  • The aesthetics of crushing: Design based on the transformation of ceramic construction waste / Nina Husted Erichsen, Jacob Sebastian Bang
  • Therma Testa / Flemming Tvede Hansen, Isak Worre Foged 

Gemensamt samtal tillsammans med Johan Jönsson.

18.30–18.45    
Paus

18.45–19.15
Biobaserade material i arkitektur x3 projekt från utställningen. 

  • Straw as a building material – A radical tectonic perspective / Lykke Arnfred 
  • Biogenic Architecture – Planetary Opportunities / Lykke Arnfred
  • Fungal Architecture / Phil Ayres

Gemensamt samtal tillsammans med Johan Jönsson.

19.15–19.45 
Samtal och diskussion med Marwa Dabaieh, professor och docent på Malmö universitet. (Fler namn tillkommer inom kort)