I utställningen Cathedral Thinking lyfts olika perspektiv på arkitektur med kontinuitet och transformation som gemensam nämnare. Utställningen presenterar det praktiknära forskningsprojektet Framtiden för kyrkorna tillsammans med det experimentella stadsbyggnadsprojektet Råängen. Projekten frågar sig från varsitt håll hur kyrkans resurser av mark och byggnader ska användas i framtiden.

Under seminariet ges fördjupade presentationer av respektive projekt och inspel kring det kyrkliga kulturarvet. Dagen avslutas med ett samtal kring kontinuitet och transformation; om kulturarv och framtidsspekulationer. Vad betyder ens förändring, när kartan består av tusentals platser och kalendern räknar till tusen år?

Program

13:00
Välkommen

13.10
Framtiden för kyrkorna – situation, typologi, strategi, transformation
Arkitekt Johannes Brattgård presenterar sitt praktiknära forskningsprojekt.

13.45
Berättelsen om Råängen – ett stadsutvecklingsprojekt
Landskapsarkitekt Jake Ford (White Arkitekter) presenterar Domkyrkorådets unika projekt i Brunnshög som skapar arkitektoniska värden på en plats som ännu är i sin begynnelse.

14.00
En levande framtid för det kyrkliga kulturarvet
Stiftsantikvarie i Lunds stift Heikki Ranta delar med sig av viktiga aspekter värda att fundera på för det levande kyrkliga kulturarvet.

14.20
Fikapaus

14.50
Bunkeflo kyrka i ett profant landskap 
Rebecka Engvall berättar om sin inventering av Bunkeflo kyrka och dess betydelse i en ny kontext av Hyllies framväxande kontorslandskap.

15.10
Samtal
Hur ska kyrkans resurser av mark och byggnader användas i framtiden? Ett samtal kring kontinuitet och transformation; om kulturarv och framtidsspekulationer. Vad betyder ens förändring, när kartan består av tusentals platser och kalendern räknar till tusen år?

Paneldeltagare:

Lena Sjöstrand – kaplan Lunds domkyrka 
Johannes Brattgård – arkitekt
Heikki Ranta – stiftsantikvarie i Lunds stift

Moderator för seminariet är Lars Mogensen.

16.00
Seminariet avslutas

Samma dag/kväll 

17.00–21.00
Vernissage på Skisserna Museum i Lund
Skissernas museum i Lund öppnar samma dag/kväll utställningen Arkitektur Skulptur. I utställningen uppmärksammas arkitekten Sigurd Lewerentz och några av hans mest berömda verk, bl a Sankt Petri kyrka i Klippan.