Kristoffer Lüthi, styrelseordförande för Ekobanken berättar om finansieringsmodeller och presenterar ett urval egenregiprojekt som Ekobanken beviljat lån till (bland annat Förstberg Lings radhus på Sorgenfri). Vi diskuterar också vilka statliga medel och lån som finns att tillgå för finansiering av bostadsprojekt och hur kommuner prissätter tomter.

Deltagande är gratis, men antal är begränsat och föranmälan krävs.