SPOK är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. SPOK har Skåne som utgångspunkt och vill verka för en utveckling av lokal produktion och i förlängningen också en mer lokal konsumtion.

Ett antal lokala tillverkare berättar om sina tekniker, metoder och möjligheter. SPOKs hemsida släpps och band klipps. Kvällen modereras av SPOKs kreativa ledare Jenny Nordberg samt produktionsproffset Claes Rosenberg. Vi bjuder på enklare förtäring och dryck. Form/Design Center är huvudman för projektet som genomförs med stöd av Region Skåne och Malmö Stad.

www.s-p-o-k.se

 

TID: 18 februari kl 18-20